adwokat kraków rozwód

Rozwód to trudne doświadczenie w życiu każdego człowieka, dlatego warto się do niego przygotować. W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie, czy orzekanie o winie ma sens i jakie przyniesie rezultaty. Z oczywistych względów trzeba przedstawić dowody winy współmałżonka oraz przygotować się na przesłuchiwanie świadków, sprawdzanie historii konta, bilansów telefonicznych, wynajmowanie detektywów i inne czynności.

Kiedy sąd orzeka rozwód z wyłącznej winy jednego współmałżonka?

Sąd może orzec, że winę za rozpad małżeństwa ponosi jeden małżonek, dwóch małżonków albo nikt nie jest winny zakończenia związku (choroba, wypadek). Przez winę rozumie się naruszenie obowiązków określonych przepisami prawa albo zasadami współżycia społecznego. Na skutek konkretnych działań współmałżonka, dochodzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Udowodnienie winy nie jest łatwe, dlatego bardzo przydatna jest pomoc specjalisty z zakresu prawa. Aby znaleźć doświadczonego prawnika, który oferuje swoje usługi w tej samej miejscowości, najlepiej skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Wystarczy wpisać frazę typu „adwokat Kraków rozwód” czy „prawnik Warszawa” i na ekranie komputera pojawi się lista radców prawnych działających w województwie małopolskim mających doświadczenie w rozstrzyganiu sporów małżeńskich. Dobry adwokat wie, jak zdobyć niepodważalne dowody, pomaga przygotować potrzebne wnioski oraz jest w stanie zdobyć potrzebne informacje. Bardzo ważna jest także kwestia reprezentacji przed sądem, gdyż przy pomocy odpowiednich pytań można zaburzyć pewność siebie drugiej strony, wyprowadzić ją z równowagi oraz potwierdzić winę za rozpad małżeństwa.

W jaki sposób potwierdzić winę współmałżonka?

Wina za rozpad związku jest łatwa do wyznaczenia, kiedy w małżeństwie dochodziło do zdrad, jeden z małżonków zmagał się z uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków, dochodziło do nielojalnego postępowania, poniżania, przemocy psychicznej albo fizycznej. Kolejne przykłady rozpadu związku to odmowa współżycia, brak zaspokajania potrzeb rodziny albo wydawanie wspólnych pieniędzy na uzależnienia (hazard czy inne rozrywki).

Małżeństwo może zostać zakończone bez orzekania o winie jednej ze stron, kiedy doszło do pogorszenia sytuacji materialnej czy braku współżycia stanowiących skutek uboczny choroby. Agresywne zachowanie czy przemoc będąca efektem choroby psychicznej również nie może stanowić powodu do orzeczenia winy.

Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, wymagane są mocne dowody w postaci zdjęć, nagrań, wiadomości tekstowych, maili, wyciągów z konta czy bilingów rozmów.

Dlaczego tak wielu małżonków pragnie udowodnić winę drugiej strony? Przede wszystkim ze względu na poczucie sprawiedliwości i odczuwaną satysfakcję. W dalszej kolejności małżonek odpowiedzialny za rozpad związku nie ma prawa żądać alimentów od drugiej strony (nawet w niedostatku).