Główna Historia

Historia

Ukraińska Powstańcza Armia w okolicach Kętrzyna

KetrzynNews.pl
15
0
0
W ostatnich dniach 1947 roku, podszywając się pod oddział polskiego podziemia antykomunistycznego, w rejon Kętrzyna przybyła zbrojna grupa Ukraińskiej Powstańczej Armii. Oddział należał do najliczniejszych grup ukraińskich, jakie dotarły na nasze tereny.   Działania Pryrywy z tamtego okresu opisane zostały w sprawozdaniu, które złożył on do wiadomości wywiadów państw zachodnich w 1948 roku. Pierwsze kroki […]

Historia, której nie znacie: Upiec prokuratora

KetrzynNews.pl
2
0
0
Jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych ukazała się książka traktująca o zakonach rycerskich w średniowiecznej Europie. Ciekawostką w niej zawartą jest opis podbijanych przez Krzyżaków Prusów, utożsamianych z plemionami ludożerców – pokazanych jako dzikich pogan, zjadających nie tylko siebie nawzajem, lecz także rycerzy krzyżowych. Są to oczywiste bzdury, których źle zrozumianym praźródłem mogło być wydarzenie […]

Historia, której nie znacie: Bajki, ale nie ze Skandawy

KetrzynNews.pl
3
0
0
O baśniach tych Jacek Kaczmarski śpiewał: „Czym by był niepojęty człowiek bez braci Grimm prawdy okrutnej?” Baśniach po brzegi wypełnionych zimnem i surowością, ale i wyraziście widocznymi postawami motywowanymi dobrem lub złem, gdzie dobro zazwyczaj wygrywa.   Takie były i takie wciąż są powstałe w pierwszej połowie XIX wieku baśnie braci Jacoba i Wilhelma Grimm. […]

Historia godna przypomnienia: Katownia na zamku w Barcianach

KetrzynNews.pl
5
0
0
Zamek w Barcianach nie ma ani jednej legendy o duchach. Żadnej zmarłej z miłości niewiasty, żadnej zjawy pokutującego rycerza. A strachu, zwykle utożsamianego z duchami, nie napędza w nim nawet wycie wiatru przeciągającego się w pustych pomieszczeniach…   W kontekście rzeczy ulotnych 600 lat zamkowej historii rozwiało się jak mgła o poranku i poszło na […]

W dawnym Kętrzynie był hotel z „różowymi firankami”

KetrzynNews.pl
15
0
0
Według informacji dostępnych w różnych przekazach, w przedwojennym Rastenburgu znajdowało się więcej hoteli niż w obecnym Kętrzynie. Jeden z nich znany był na przykład z nietypowego, hmm, koloru firanek…   Dwa z rastenburskich hoteli były zlokalizowane niedaleko dworca, na dawnej ulicy Bahnhofstrasse (dzisiejsza ul. Dworcowa). Hotel Rastenburgerhof szczycił się osiemnastoma miejscami noclegowymi, natomiast hotel Steinuul […]

Historia, której nie znacie: Mosiężny biust hrabiny, klejnoty i studnia

KetrzynNews.pl
3
-1
0
W jednej z piwnic pałacu w Drogoszach znajduje się studnia. Wprawdzie nie jest to nic zbyt osobliwego – zwykłe źródło wody pitnej, ułatwiające życie pałacowej służbie – to magią nadpobudliwej wyobraźni zmienia się od czasu do czasu w zamaskowane zejście do ciągnącego się poza pałac tunelu lub położonych niżej piwnic…   Podziemnego tunelu w Drogoszach […]

Historia, której nie znacie: Baszta Niedźwiedzia, a składowisko kości

KetrzynNews.pl
1
0
0
Ossuarium, ossarium – według Słownika Języka Polskiego to „naczynie lub pomieszczenie, służące do przechowywania szczątków zmarłego”. Dawnymi czasy, przy wielu cmentarzach europejskich, istniały wyświęcone budowle przeznaczone dla kości wyjętych z ekshumowanych mogił.   W Prusach Wschodnich ossaria nie były zbyt popularne. Dlatego interesujące jest, że jedno z nielicznych umieszczono w Kętrzynie. Na kętrzyńskie ossarium zaadoptowano […]

Historia godna przypomnienia: Morderstwo i pożar, czyli zbrodnia niedoskonała

KetrzynNews.pl
3
0
0
(…) Ritterstrasse 9 to kamienica przy dzisiejszej ulicy Rycerskiej w Kętrzynie, mieszcząca w sobie restaurację „Maleńka”. Dawniej budynek ten był większy o przylegające doń skrzydło, które zostało rozebrane po zakończeniu II wojny światowej. W skrzydle tym znajdował się wspomniany już sklep meblowy spółki Platz und Co, będący głównym miejscem tragedii. Zbrodnię popełniono dla pieniędzy. Właściciel […]

Jak to Stalin kazał pamiątek po Hitlerze szukać…

KetrzynNews.pl
2
-1
0
Po zajęciu Kętrzyna przez Armię Czerwoną okolice miasta znajdowały się w kręgu szczególnego zainteresowania sowieckich służb specjalnych najwyższego szczebla. Nie chodziło jednak o żadne ukryte „skarby”, których w tym samym czasie intensywnie szukano w tym rejonie. Chodziło o Hitlera, na punkcie którego Stalin miał lekką obsesję.   Dla zaspokojenia swojej idee fixe, generalissimus powołał „półprywatną” […]