Główna Historia

Historia

Historia, której nie znacie: Mosiężny biust hrabiny, klejnoty i studnia

KetrzynNews.pl
3
-1
0
W jednej z piwnic pałacu w Drogoszach znajduje się studnia. Wprawdzie nie jest to nic zbyt osobliwego – zwykłe źródło wody pitnej, ułatwiające życie pałacowej służbie – to magią nadpobudliwej wyobraźni zmienia się od czasu do czasu w zamaskowane zejście do ciągnącego się poza pałac tunelu lub położonych niżej piwnic…   Podziemnego tunelu w Drogoszach […]

Historia, której nie znacie: Baszta Niedźwiedzia, a składowisko kości

KetrzynNews.pl
1
0
0
Ossuarium, ossarium – według Słownika Języka Polskiego to „naczynie lub pomieszczenie, służące do przechowywania szczątków zmarłego”. Dawnymi czasy, przy wielu cmentarzach europejskich, istniały wyświęcone budowle przeznaczone dla kości wyjętych z ekshumowanych mogił.   W Prusach Wschodnich ossaria nie były zbyt popularne. Dlatego interesujące jest, że jedno z nielicznych umieszczono w Kętrzynie. Na kętrzyńskie ossarium zaadoptowano […]

Historia godna przypomnienia: Morderstwo i pożar, czyli zbrodnia niedoskonała

KetrzynNews.pl
3
0
0
(…) Ritterstrasse 9 to kamienica przy dzisiejszej ulicy Rycerskiej w Kętrzynie, mieszcząca w sobie restaurację „Maleńka”. Dawniej budynek ten był większy o przylegające doń skrzydło, które zostało rozebrane po zakończeniu II wojny światowej. W skrzydle tym znajdował się wspomniany już sklep meblowy spółki Platz und Co, będący głównym miejscem tragedii. Zbrodnię popełniono dla pieniędzy. Właściciel […]

Jak to Stalin kazał pamiątek po Hitlerze szukać…

KetrzynNews.pl
2
-1
0
Po zajęciu Kętrzyna przez Armię Czerwoną okolice miasta znajdowały się w kręgu szczególnego zainteresowania sowieckich służb specjalnych najwyższego szczebla. Nie chodziło jednak o żadne ukryte „skarby”, których w tym samym czasie intensywnie szukano w tym rejonie. Chodziło o Hitlera, na punkcie którego Stalin miał lekką obsesję.   Dla zaspokojenia swojej idee fixe, generalissimus powołał „półprywatną” […]

Historia godna przypomnienia: Czy Mao Zedong znał historię Barcian?

KetrzynNews.pl
1
-1
0
W 1958 roku, w Chinach, rozpoczęto kampanię walki z plagami. Akcja została zainicjowana partyjną dyrektywą, zatytułowaną Wskazówki o zwalczaniu czterech plag i dyskusji nad higieną. Z polecenia rządu cały kraj rozpoczął walkę z muchami, komarami, szczurami i wróblami…   – Każdy wróbel zjada w ciągu roku 4,5 kg ziaren, a wszystkie razem zjadają tyle, ile […]

Historia godna przypomnienia: Turyści odkryli w Gierłoży kryjówkę Żołnierzy Wyklętych

KetrzynNews.pl
30
0
0
Przed 1945 rokiem Kętrzyn, ówczesny Rastenburg, był miastem niemieckim. Oczywiste więc, że zrodzony podczas II wojny światowej polski ruch oporu u nas nie istniał. Stało się tak dopiero po włączeniu tych ziem w granice utworzonego po wojnie, a stojącego na skraju wojny domowej, państwa polskiego.   Po oficjalnym zakończeniu działań wojennych w rejonie miasta zaczęły […]

Powiat kętrzyński dawniej i dziś: Barciany zniszczone w połowie

KetrzynNews.pl
7
-5
0
W mroźny poranek 27 stycznia 1945 r. Prusy Wschodnie stały się wojenną zdobyczą Stalina. W miastach i miasteczkach, puszczone samopas sowieckie żołdactwo, zaczęło dopuszczać się grabieży, bezmyślnego niszczenia, gwałtów i mordowania ludności cywilnej.   Wojenna zawierucha nie oszczędziła m.in. Barcian. Pomijając już tragiczny los wielu mieszkańców tej miejscowości, wskutek bezmyślnych działań żołdaków ucierpiała sama infrastruktura […]

Niewyjaśniona historia tajemniczego poligonu

KetrzynNews.pl
2
-1
0
W sprawozdaniu starosty kętrzyńskiego dla władz wojewódzkich, w którym obrazował on sytuację w powiecie we wrześniu 1945 roku, przeczytać możemy ciekawą informację. Nie precyzując miejsca napisano, że w części ówczesnego powiatu, gdzieś w okolicach Tołkin czy Pieckowa, znajdował się poniemiecki poligon artyleryjski.   Jedynym bezsprzecznym śladem zaplecza wojskowego sprzed 1945 roku są pozostałości strzelnicy położonej […]